Header Background Image

Dizajn JISN

Prehľad

< Návrat k štandardom

Dizajn Jednotky Intenzívnej Starostlivosti Novorodencov (JISN), ktorej súčasťou je aj neonatologická jednotka, môže ovplyvniť krátkodobé aj dlhodobé výsledky neonatálnej starostlivosti. Dizajn oddelenia založený na evidence-based medicine (medicína založená na dôkazoch) podporuje starostlivosť zameranú na rodinu, zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok pre zdravotnícky personál a ďalších dôležitých aspektov správnej klinickej praxe. (1) Navrhovanie prostredia JISN preto nie je len otázkou integrovania vedeckých dôkazov, ale aj záležitosťou praktických a inteligentných technických a dizajnových riešení.

Zdravotné výhody vyplývajúce z nepretržitej prítomnosti rodičov, ich interakcie a kontaktu koža na kožu (tzv. skin-to-skin care) sa výrazne zlepšia, ak dizajn prostredia umožní súkromie a chráni pred vizuálnymi a sluchovými vnemami príslušným návrhom miestností pre rodiny. (2,3) Optimálna podoba neonatologickej
jednotky umožňuje 24 hodinovú prítomnosť a starostlivosť rodiča o novorodenca a predstavuje tak doposiaľ podceňovanú príležitosť pre zlepšenie výsledkov. (4) Ďalšie prvky návrhu JISN zahŕňajú priestorové rozdelenie zariadenia a vhodnú intenzitu osvetlenia v rámci JISN, ktoré optimalizujú schopnosť zdravotníckych pracovníkov vykonávať starostlivosť v súlade so zdravotnými potrebami pacientov a ich rodín.(2) Je potrebné použiť materiály, ktoré zabraňujú zvýšenej hladine hluku a infekciám. (5)

Možnosť konfliktu medzi preferenciami pacienta/rodiny a preferenciami zdravotníckych pracovníkov, stavebného a technického oddelenia alebo správy, je potrebné zohľadniť už v procese plánovania. Preto by do procesu plánovania, budovania alebo prestavby JISN mali byť zapojení plánovači JISN, správa nemocníc, personál JISN a zástupcovia rodičov.

Skupina odborníkov na tému návrhu JISN vyvíja štandardy odrážajúce niekoľko infraštruktúrnych a dizajnových problémov, ktoré optimálne podporujú poskytovanie vysoko kvalitnej starostlivosti zameranej na rodinu.

  1. Örtenstrand A, Westrup B, Broström EB, Sarman I, Akerström S, Brune T, et al. The Stockholm Neonatal Family Centered Care Study: effects on length of stay and infant morbidity. Pediatrics. 2010 Feb;125(2):e278-285.
  2. Raiskila S, Axelin A, Toome L, Caballero S, Tandberg BS, Montirosso R, et al. Parents’ presence and parent-infant closeness in 11 neonatal intensive care units in six European countries vary between and within the countries. Acta Paediatr Oslo Nor 1992. 2017 Jun;106(6):878–88.
  3. Lester BM, Salisbury AL, Hawes K, Dansereau LM, Bigsby R, Laptook A, et al. 18-Month Follow-Up of Infants Cared for in a Single-Family Room Neonatal Intensive Care Unit. J Pediatr. 2016 Oct;177:84–9.
  4. Heinemann A-B, Hellström-Westas L, Hedberg Nyqvist K. Factors affecting parents’ presence with their extremely preterm infants in a neonatal intensive care room. Acta Paediatr Oslo Nor 1992. 2013 Jul;102(7):695–702.
  5. Lasky RE, Williams AL. Noise and light exposures for extremely low birth weight newborns during their stay in the neonatal intensive care unit. Pediatrics. 2009 Feb;123(2):540–6.

Štandardy v skratke

  • Kompletné štandardy Dizajn JISN na stiahnutie

Štandardy